teelen1

Lera lu Sonko

:ߞߊ߲ߜߍ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ

ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ

:ߞߊ߲ߜߍߣߐ߲߮ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߟߊߣߐ߰ߦߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫، ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߐ߲ߓߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߣߴߊ߬ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߬، ߞߐߜߍ߫ ߂߃

ߞߐߜߍ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߂߂

:ߞߊ߲ߜߍߣߐ߲߮ ߞߝߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߝߟߐߡߊ ߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫، ߞߐߜߍ߫

ߞߐߜߍ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫

 

ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬  

ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬  

E-mail:  nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2)  0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: