teelen1

Lera lu Sonko

:ߡߊ߬ߕߊ߰ߦߊ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ

ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ

:ߡߊ߲ߕߊ߬ߦߊ ߝߝߟߐ

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߞߏ ߞߎ߬ߘߎߕߋ߬ ߟߊ߫، ߞߵߌ ߞߴߌ ߖߍ߬ߘߍߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ߫ ߆߅ ߞߐߜߍ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߕߊߙߌ ߄߂

:ߡߊ߲ߕߊ߬ߦߊ ߝߌߟߊߣߊ߲

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߞߏ ߞߎ߬ߘߎߕߋ߬ ߟߊ߫، ߞߵߌ ߞߴߌ ߖߍ߬ߘߍߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ߫ ߆߅ ߞߐߜߍ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߕߊߙߌ ߄߂

 

ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬  

ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬  

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: